Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2147
z dnia 2019-05-13

Osłoszenie wystawione przez:

Firma Kalli GmbH

e-mail: domi.greg.102@gmail.com
telefon: 33769189299


Miejsce pracy: Kallinchen

Termin pracy: 01.06.2019-31.08.2019

Proponowane wynagrodzenie: 1.700,00€/miesi?c Brutto

Pozostałe informacje:   Szukamy Ratownika na pla?? w Kallinchen ( jezioro Motzen) ko?o Berlina. Na sezon od 1 czerwca do 31 sierpnia( albo chocia? na czerwiec) Praca od poniedzia?ku do pi?tku,w godzinach pracy miedzy 9:00 do 18:00/19:00 w zale?no?ci od pogody(mo?e by? mniej godzin,mniej pracy,ale nie wiecej przy sta?ej stawce) Stawka sta?a 1.700€,Miesi?cznie, czyli max.40 godz/ tyg. Mo?liwo?? zeltowania na placu campingowym w Kallinchen za darmo: (dodatkowe koszty z tym zwi?zane, we w?asnym zakresie,np:jedzenie, namiot tez nale?y zabra? ) lub inny nocleg we w?asnym zakresie. Obowi?zkowe wymagania: -Uko?czony 18 rok ?ycia. -Uko?czone aktualne kursy ratownictwa, ??cznie z dowodem kwalifikacji Pierwszej Pomocy Nast?pnie oczekujemy: Odpowiedzialno?? i umiej?tno?? przyjaznej komunikacji w j?zyku niemieckim. Napisz do nas : Biuro : info@camping-kallinchen.de ( po niemiecku) lub do Dominika Haupt-Greger ( po polsku) domi.greg.102@gmail.com Kalli GmbH Hauptstrasse 21 15806 Kallinchen Niemcy
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm