Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2112
z dnia 2019-04-07

Osłoszenie wystawione przez:

WOPR Powiatu Drawskiego

e-mail: woprpd@o2.pl
telefon: 506112192


Miejsce pracy: Powiat Drawski

Termin pracy: 22.06.2019-01.09.2019

Proponowane wynagrodzenie: 3500-4000 Brutto

Pozostałe informacje: Zatrudnimy Ratownika Wodnego z wa?nymi uprawnieniami. Praca od 22.06.2019 do 01.09.2019, (do uzgodnienia) codziennie w godz. 10.00-18.00 Wynagrodzenie uzale?nione od do?wiadczenia, okresu zatrudnienia oraz walifikacji zawodowych w przedziale od 3500 do 4000 brutto. WOPR PD zastrzega, i? skontaktujemy si? tylko z wybranymi kandydatami. Pierwsze?stwo zatrudnienia maj? osoby z dyspozycyjno?ci?, które prze?l? CV wraz z kompletem dokumentów na adres: woprpd@o2.pl Pozosta?e warunki do uzgodnienia tel. Krystian 506-112-192. WARTO ZADZWONI? I ZAPYTA? O SZCZEGÓ?Y...
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm