Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2065
z dnia 2018-08-22

Osłoszenie wystawione przez:

Piotr

e-mail: praca.ratownik.wodny@gmail.com
telefon: 720893999


Miejsce pracy: Warszawa- ?ródmie?cie

Termin pracy: sta?a wspó?pracaPozostałe informacje: Zatrudni? ratowników/ratowniczki wodne do pracy w presti?owych obiektach w ?cis?ym centrum Warszawy. Wymagania: - aktualne KPP, aktualna legitymacja WOPR, uko?czone 18 lat - komunikatywny j?zyk angielski - wysoka kultura osobista - otwarto??, ?atwo?? nawi?zywania kontaktów Gwarantujemy prac? w bardzo komfortowych warunkach z klientami premium, elastyczne godziny pracy, mi?? atmosfer?. Wraz z up?ywem czasu, mo?liwo?? uzyskania dodatkowego dochodu z treningów i lekcji p?ywania. Status studenta lub samozatrudnienie b?d? dodatkowym atutem. Zainteresowanych prosimy o kontakt, mile widziane CV.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm