Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2043
z dnia 2018-07-02

Osłoszenie wystawione przez:

WOPR.WOJ.Zachodniopomorskiego

e-mail: ratownicy.miedzyzdroje@gmial.com
telefon: 519721093


Miejsce pracy: Mi?dzyzdroje

Termin pracy: 4.07 -15.09

Proponowane wynagrodzenie: 3500- 4200

Pozostałe informacje: Pozosta?e informacje: Pozosta?e informacje: WOPR WOJ. Zachodniopomorskiego poszukuj osób ch?tnych do pracy na k?pielisku Morskim w Mi?dzyzdrojach w terminie od 4.07 do 15.09 (mo?liwa praca w krótszym okresie). Posiadaj?cych aktualne uprawnienia. Zapewniamy odzie? ratownicz?, nocleg, wy?ywienie. Wynagrodzenie uzale?nione od do?wiadczenia i kwalifikacji zawodowych w przedziale od 3400 do 4200 brutto. W trakcie sezonu b?dziemy prowadzili kursy szkoleniowe min. sternika, ratownika morskiego. Istnieje tak?e mo?liwo?? odbycia sta?u ratowniczego. Osoby zainteresowane prosimy o przesy?anie CV wraz z skanami uprawnie? ratowniczych na adres e-mail ratownicy.miedzyzdroje@gmail.com lub kontakt tel 519721093
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm