Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis aktualny STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis aktualny Witosław Skoroszewski


Wpis aktualny Tomasz Wąchnicki


Wpis aktualny Mateusz Marcol


Wpis aktualny Darek i Daria


Wpis aktualny Dominik Szymczak


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni Gdański Ośrodek SportuDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1962
z dnia 2018-04-25

Osłoszenie wystawione przez:

Gmina Czaplinek

e-mail: turystyka@czaplinek.pl
telefon: 94 375 47 90


Miejsce pracy: kąpieliska nad jeziorem Drawsko

Termin pracy: 24.06.2018-31.08.2018

Proponowane wynagrodzenie: 2500 netto

Pozostałe informacje: Gmina Czaplinek ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ratowników WOPR do pracy na kąpieliskach zlokalizowanych na jeziorach Drawsko i Czaplino. 1. Nazwa i adres jednostki: Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek 2. Określenie stanowiska, ilość etatów: Ratownik WOPR – 4 osoby 3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, wynagrodzenie: Umowa zlecenie – Gmina Czaplinek; Czas zatrudnienia od 24.06.2018 r. do 31.08.2018 r.; Praca wykonywana od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 18.00; Praca w wymiarze 8 godz. dziennie/ 7 dni w tygodniu; Wynagrodzenie: 2500,00 zł netto/miesiąc; Dla osób spoza gminy i miasta Czaplinka zapewniamy: wyżywienie (2 posiłki - śniadanie i obiadokolacja) i zakwaterowanie w miejscowym obiekcie noclegowym. 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: Wymagania kwalifikacyjne: – posiadanie stopnia ratownika wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych; – certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wymagania dodatkowe: a) wysoka kultura osobista, b) komunikatywność, d) nieposzlakowana opinia 5. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV– podpisane odręcznie, 3) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, 4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 6. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, w terminie do 14 maja 2018 r., do godz. 10:00. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 94 375 47 90 lub adresem e-mail: turystyka@czaplinek.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm