Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1962
z dnia 2018-04-25

Osłoszenie wystawione przez:

Gmina Czaplinek

e-mail: turystyka@czaplinek.pl
telefon: 94 375 47 90


Miejsce pracy: kąpieliska nad jeziorem Drawsko

Termin pracy: 24.06.2018-31.08.2018

Proponowane wynagrodzenie: 2500 netto

Pozostałe informacje: Gmina Czaplinek ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ratowników WOPR do pracy na kąpieliskach zlokalizowanych na jeziorach Drawsko i Czaplino. 1. Nazwa i adres jednostki: Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek 2. Określenie stanowiska, ilość etatów: Ratownik WOPR – 4 osoby 3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia, wynagrodzenie: Umowa zlecenie – Gmina Czaplinek; Czas zatrudnienia od 24.06.2018 r. do 31.08.2018 r.; Praca wykonywana od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 18.00; Praca w wymiarze 8 godz. dziennie/ 7 dni w tygodniu; Wynagrodzenie: 2500,00 zł netto/miesiąc; Dla osób spoza gminy i miasta Czaplinka zapewniamy: wyżywienie (2 posiłki - śniadanie i obiadokolacja) i zakwaterowanie w miejscowym obiekcie noclegowym. 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: Wymagania kwalifikacyjne: – posiadanie stopnia ratownika wodnego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych; – certyfikat potwierdzający pozytywne ukończenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wymagania dodatkowe: a) wysoka kultura osobista, b) komunikatywność, d) nieposzlakowana opinia 5. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV– podpisane odręcznie, 3) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, 4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 6. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, w terminie do 14 maja 2018 r., do godz. 10:00. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 94 375 47 90 lub adresem e-mail: turystyka@czaplinek.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm