Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1951
z dnia 2018-04-16

Osłoszenie wystawione przez:

S?upskie WOPR

e-mail: biuro@wopr.slupsk.pl
telefon: 669548445


Miejsce pracy: S?upsk

Termin pracy: 01.07-31.08Pozostałe informacje: S?upskie WOPR og?asza nabór do pracy na k?pieliskach morskich Wymagania: • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy • uprawnienia ratownika wodnego • kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym • dobry stan zdrowia Zapewniamy: • obiad • zakwaterowanie • ubranie • umowa zlecenie Wynagrodzenie: • od 3000,00 z? do 3500 z? netto/mc Prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego (do pobrania na stronie www.wopr.slupsk.pl) i dostarczenie go do biura WOPR (ul. Szczeci?ska 99, 76 – 200 S?upsk; e mail: praca@wopr.slupsk.pl; tel./fax: (59) 843 17 08). *S?upskie WOPR zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm