Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1927
z dnia 2018-03-01

Osłoszenie wystawione przez:

Urszula Rogowska-Religa

e-mail: urszula.rogowska@webb.com.pl
telefon: 501026520


Miejsce pracy: Cieszyno

Termin pracy: 24.06-19.08.2018Pozostałe informacje: Poszukujemy dwóch Ratowników Wodnych do pracy na pla?y w miejscowo?ci Cieszyno nad jeziorem Siecino w woj. Zachodniopomorskim w o?rodku kolonijno-wczasowym Pa?ac Legnica. Wymagania: uprawnienia Ratownika Wodnego zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, aktualne uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, dyspozycyjno?? od 24.06 - 19.08.2018, umiej?tno?? pracy w zespole. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, wy?ywienie i zakwaterowanie bezp?atne na terenie o?rodka. CV prosimy wysy?a? na adres: urszula.rogowska@webb.com.pl Dodatkowe informacje tel. 501 026 520
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm