Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1900
z dnia 2017-10-01

Osłoszenie wystawione przez:

WGorajek

e-mail: kursy@delphinus-sport.pl
telefon: 695695611


Miejsce pracy: WKS WROC?AW

Termin pracy: sta?a

Proponowane wynagrodzenie: 11/12 netto

Pozostałe informacje: Nabór na stanowisko: RATOWNIKA WODNEGO Na terenie Wroclawia - Basen WKS Wymagania obowi?zkowe: uprawnienia ratownika wodnego uko?czony Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dyspozycyjno?? umiej?tno?? pracy w zespole umiej?tno?? szybkiego podejmowania prawid?owych decyzji umiej?tno?? efektywnego i skutecznego dzia?ania w warunkach stresu i zagro?enia wysoka kultura osobista i komunikatywno??. Wymagane dokumenty: CV kopie posiadanych uprawnie?: Ratownika Wodnego kopie uko?czenie kursu pierwszej pomocy kwalifikowanej o?wiadczenie o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji Pytania prosz? kierowa?: kursy@delphinus-sport.pl lub 695 695 611
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm