Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1809
z dnia 2017-06-09

Osłoszenie wystawione przez:

O?rodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

e-mail: okir_strykow@op.pl
telefon: 513 014 303


Miejsce pracy: Stryków

Termin pracy: lipiec-sierpie?

Proponowane wynagrodzenie: 4500 z?. brutto

Pozostałe informacje: Miejsce wykorzystane do k?pieli
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm