Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1784
z dnia 2017-05-28

Osłoszenie wystawione przez:

WOPR WLKP / ?ukasz Beszterda

e-mail: beszterda.wopr@gmail.com
telefon: 727-911-442


Miejsce pracy: Pozna? (powiat)

Termin pracy: 15.06.2017 r. - 31.08.2017 r.

Proponowane wynagrodzenie: 16,50 – 18,00 z? brutto

Pozostałe informacje: PRACA DLA RATOWNIKA WODNEGO Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego zatrudni Ratowników Wodnych. Poszukujemy wykwalifikowanych Ratowników Wodnych do obs?ugi nast?puj?cych obiektów w sezonie letnim 2017: K?pieliska oraz miejsca wykorzystywane do k?pieli 1. Pozna? – na terenie miasta. 2. Obszar powiatu pozna?skiego (15 do 25 km od miasta). * W wybranych miejscach oferujemy zakwaterowanie oraz posi?ek! Informacje dotycz?ce podj?cia pracy Ratownika Wodnego: - wymiar pracy: 7 dni w tygodniu po 8 godzin (10:00 – 18:00) - szukamy osób zainteresowanych prac? przez ca?y sezon letni - mo?liwo?? pracy kilku osób na podstawie ustalonego grafiku zmian - wymagane aktualne uprawnienia zgodne Ustaw? o bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych z dnia 18.08.2011 r. Proponowane wynagrodzenie: 16,50 – 18,00 z? brutto (w zale?no?ci od miejsca oraz do?wiadczenia i kwalifikacji) Szczegó?y i bli?sze informacje dost?pne u koordynatora: ?ukasz Beszterda 727-911-442 beszterda.wopr@gmail.com
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm