Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1741
z dnia 2017-05-11

Osłoszenie wystawione przez:

S?upskie WOPR

e-mail: biuro@wopr.slupsk.plMiejsce pracy: Rowy, Podd?bie, D?bina

Termin pracy: 01.07-31.08Pozostałe informacje: Zapewniamy: • Wy?ywienie (obiad) • Zakwaterowanie • Ubranie • Umow? zlecenie Wynagrodzenie: • Ratownik wodny: 3000,00 z? PLN netto / miesi?cznie • Ratownik wodny (starszy wie?y): 3500,00 PLN netto / miesi?cznie • Operator skutera ratowniczego/?odzi: 3500,00 PLN netto / miesi?cznie • Ratownik medyczny: 3500,00 PLN netto / miesi?cznie Wymagania niezb?dne: , • do?wiadczenie w pracy nad morzem w charakterze ratownika wodnego, • posiadanie wa?nego za?wiadczenia o uko?czeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytu?u ratownika, • posiadanie uprawnie? ratownika wodnego • kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym Prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego (do pobrania poni?ej) i dostarczenie go do biura WOPR (ul. Szczeci?ska 99, 76 – 200 S?upsk; e mail: praca@wopr.slupsk.pl; tel./fax: (59) 843 17 08). *S?upskie WOPR zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm