Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1727
z dnia 2017-05-05

Osłoszenie wystawione przez:

Wopr Zielona Góra

e-mail: wopr.zgora@gmail.com
telefon: 570407299


Miejsce pracy: OW G??bokie ko?o Mi?dzyrzecza

Termin pracy: 01.07-31.07 oraz 01.08-31.08.2017

Proponowane wynagrodzenie: 3224zl/brutto

Pozostałe informacje: Praca na k?pielisku nad jez. G??bokie. Zespó? 4-osobowy. Zapewniamy zakwaterowanie na terenie o?rodka OW G??bokie.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm