Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Dominik SzymczakDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1708
z dnia 2017-04-24

Osłoszenie wystawione przez:

Koordynator Kąpieliska Łeba 2017

e-mail: praca.wopr@gmail.comMiejsce pracy: ŁEBA 2017

Termin pracy: 1.07.2017 - 31.08.2017Pozostałe informacje: ŁEBA 2017 - Informacje Gestorem jest Stołeczne WOPR 1. praca - obowiązujące zasady *wieża zespół 3 ratowników z wyposażeniem ratowniczym (torba R-1,deska ortopedyczna) *godziny pracy na stanowisku 09.30-17.30; *odprawy 30’ przed rozpoczęciem pracy (08.30) i po jej zakończeniu (17.30); *poranne zaprawy poniedziałek, środa i piątek g.06.45-07.15; *preferowane zatrudnienie na 2 miesiące lub przesłana propozycja układu zamiennego ze wskazaniem ratownika zastępującego (każdy na 1 miesiąc) 2. baza noclegowa: *piętrowy dom (obok Hotelu Agados, ul. Sosnowa 200m od morza) z dwupokojowymi lokalami mieszkalnymi ze wspólnym węzłem sanitarnym; *domki drewniane campingowe (ok. 700 metrów od bazy) 3. wyżywienie wyżywienie jest zagwarantowane w przydzielonych ośrodkach wczasowych na terenie Łeby śniadanie godz. 07.30-08.15, obiadokolacja po zakończeniu pracy 18.00-19.00 4. wynagrodzenie w roku 2017 Wysokość wynagrodzenia określona będzie na podstawie posiadanych kwalifikacjami i doświadczenia oraz ustalana indywidualnie z poszczególnymi ratownikami. Z wynagrodzenia zostaną potrącone zryczałtowane koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 1860 za jeden miesiąc. 5.wymagania Zawodowe (uznawane stopnie) * stopień „ratownik wopr” uzyskany przed reformą (2011r) lub po reformie stopień „ratownik wodny morski” wpisane do legitymacji wopr z numerem wg wzoru - A 123456; * zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na ratownika wg Rozp.MSW; * aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia KPP (ważne jest 3 lata); Administracyjne * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w charakterze ratownika wodnego; * własne ubezpieczenie zawodowe z tytułu wykonywania zawodu ratownika. Jeśli chcesz podjąć ciekawą pracę wśród fajnego zespołu to wyślij zapytanie na adres: praca.wopr@gmail.com Odeślij otrzymaną kartę zawodową (wypełniony komputerowo druk wraz ze zdjęciem wklejonym elektronicznie) to zaproponujemy twoją pensję. ZAPRASZAM i czekam na zgłoszenie. Marek Chadaj Instruktor Wykładowca WOPR Koordynator Kąpieliska Łeba 2017
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm