Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Eugeniusz Sokołów


Wpis aktualny Adam Skiermunt


Wpis aktualny Marcin Szwed


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Rafał ChojeckiDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1708
z dnia 2017-04-24

Osłoszenie wystawione przez:

Koordynator Kąpieliska Łeba 2017

e-mail: praca.wopr@gmail.comMiejsce pracy: ŁEBA 2017

Termin pracy: 1.07.2017 - 31.08.2017Pozostałe informacje: ŁEBA 2017 - Informacje Gestorem jest Stołeczne WOPR 1. praca - obowiązujące zasady *wieża zespół 3 ratowników z wyposażeniem ratowniczym (torba R-1,deska ortopedyczna) *godziny pracy na stanowisku 09.30-17.30; *odprawy 30’ przed rozpoczęciem pracy (08.30) i po jej zakończeniu (17.30); *poranne zaprawy poniedziałek, środa i piątek g.06.45-07.15; *preferowane zatrudnienie na 2 miesiące lub przesłana propozycja układu zamiennego ze wskazaniem ratownika zastępującego (każdy na 1 miesiąc) 2. baza noclegowa: *piętrowy dom (obok Hotelu Agados, ul. Sosnowa 200m od morza) z dwupokojowymi lokalami mieszkalnymi ze wspólnym węzłem sanitarnym; *domki drewniane campingowe (ok. 700 metrów od bazy) 3. wyżywienie wyżywienie jest zagwarantowane w przydzielonych ośrodkach wczasowych na terenie Łeby śniadanie godz. 07.30-08.15, obiadokolacja po zakończeniu pracy 18.00-19.00 4. wynagrodzenie w roku 2017 Wysokość wynagrodzenia określona będzie na podstawie posiadanych kwalifikacjami i doświadczenia oraz ustalana indywidualnie z poszczególnymi ratownikami. Z wynagrodzenia zostaną potrącone zryczałtowane koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 1860 za jeden miesiąc. 5.wymagania Zawodowe (uznawane stopnie) * stopień „ratownik wopr” uzyskany przed reformą (2011r) lub po reformie stopień „ratownik wodny morski” wpisane do legitymacji wopr z numerem wg wzoru - A 123456; * zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na ratownika wg Rozp.MSW; * aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia KPP (ważne jest 3 lata); Administracyjne * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w charakterze ratownika wodnego; * własne ubezpieczenie zawodowe z tytułu wykonywania zawodu ratownika. Jeśli chcesz podjąć ciekawą pracę wśród fajnego zespołu to wyślij zapytanie na adres: praca.wopr@gmail.com Odeślij otrzymaną kartę zawodową (wypełniony komputerowo druk wraz ze zdjęciem wklejonym elektronicznie) to zaproponujemy twoją pensję. ZAPRASZAM i czekam na zgłoszenie. Marek Chadaj Instruktor Wykładowca WOPR Koordynator Kąpieliska Łeba 2017
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm