Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1705
z dnia 2017-04-21

Osłoszenie wystawione przez:

S?upskie WOPR

e-mail: biuro@wopr,slupsk
telefon: 59 843 17 08, 669 445


Miejsce pracy: Ustka

Termin pracy: 15.06-15.09.2017

Proponowane wynagrodzenie: 3000 netto

Pozostałe informacje: Zapewniamy: - Wy?ywienie (obiad) - Zakwaterowanie-mieszkania w Ustce ok 1.5 km od pla?y - Ubranie - Umowa zlecenie Wynagrodzenie: - Ratownik wodny: 3000,00 z? PLN netto / miesi?cznie - Ratownik wodny (starszy wie?y): 3500,00 PLN netto/miesi?cznie - Operator skutera ratowniczego/?odzi: 3500,00 PLN netto/ miesi?cznie Ratownik medyczny: 3500,00 PLN netto / miesi?cznie Wymagania niezb?dne: - do?wiadczenie w pracy nad morzem w charakterze ratownika wodnego, - posiadanie wa?nego za?wiadczenia o uko?czeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytu?u ratownika, - posiadanie uprawnie? ratownika wodnego - kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym Prosimy o wype?nienie formularza zg?oszeniowego do pobrania: http://www.wopr.slupsk.pl/…/aktualno%C5%9Bci/praca-2017.html Wype?niony formularz prosimy dostarczy? do biura WOPR (ul. Szczeci?ska 99, 76 – 200 S?upsk; lub drog? elektroniczn? mail: praca@wopr.slupsk.pl; tel./fax: (59) 843 17 08). *S?upskie WOPR zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm