Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1704
z dnia 2017-04-20

Osłoszenie wystawione przez:

ZHR SZCZEP PUSZCZA

e-mail: ewa_vrona@poczta.onet.pl
telefon: 603240436


Miejsce pracy: CZ?OPA NJ. D?USKO

Termin pracy: 2-28.07.2017

Proponowane wynagrodzenie: do negocjacji

Pozostałe informacje: Szczep PUSZCZA z Niepo?omic poszukuje 2 ratowników wodnych na obóz harcerski w m-cu lipcu nad jeziorem D?usko w Cz?opie. Do obowi?zków ratownika wodnego b?dzie nale?a?o: organizacja k?pieliska, sta?y nadzór nad k?pieliskiem na jeziorze do wy??cznego u?ytku przez uczestników obozu (ok 120 osób), wyposa?onego w pomost. Zapewniamy sprz?t ratowniczy oraz boje wraz z rozk?adanym k?pieliskiem i kajaki. Zapewniamy wy?ywienie, zakwaterowanie w du?ych namiotach, wypoczynek w pi?knym lesie i dobr? atmosfer?. Wynagrodzenie pozostaje do ustalenia indywidualnie. Szukamy osób o dobrym nastawieniu do dzieci i m?odzie?y, mile widziani instruktorzy harcerscy, harcerze, instruktorzy sportowi lub osoby z do?wiadczeniem w pracy z dzie?mi. CV i pytania prosimy kierowa? na kontakt ewa_vrona@poczta.onet.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm