Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1688
z dnia 2017-03-29

Osłoszenie wystawione przez:

Jakub Dalke

e-mail: aqua-sport@epf.pl
telefon: 600778446


Miejsce pracy: Lusowo

Termin pracy: koniec czerwca do pocz?tku wrze?nia 2017

Proponowane wynagrodzenie: 2500 netto

Pozostałe informacje: W zwi?zku z nadchodz?cym sezonem letnim poszukujemy RATOWNIKÓW do zabezpieczenia miejsca wykorzystywanego do k?pieli w Lusowie – gmina Tarnowo Podgórne. Praca od ko?ca czerwca do pocz?tku wrze?nia 2017 r. Wynagrodzenia za miesi?c pracy 2500 PLN netto. Wymagania: - uprawnienia ratownicze potwierdzone za?wiadczeniem o uko?czeniu szkolenia ratownictwa wodnego - posiadanie za?wiadczenia o uko?czeniu szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - potwierdzenie cz?onkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego - mile widziane do?wiadczenie
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm