Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1684
z dnia 2017-03-24

Osłoszenie wystawione przez:

Gdaski Ośrodek Sportu

e-mail: kapieliska@sportgdansk.plMiejsce pracy: Gdańsk

Termin pracy: 22.06.2017-31.08.2017

Proponowane wynagrodzenie: 2200zł brutto / msc

Pozostałe informacje: Zatrudnimy ratowników wodnych do pracy na Gdańskich Kąpieliskach! Oferujemy umowę o pracę na etat (lub pół etatu) w okresie lipiec-sierpień 2017. Wynagrodzenie: 2200 zł brutto/miesiąc (21 dni pracy w lipcu oraz 22 dni pracy w sierpniu). Przewidywana jest dodatkowa premia. Lipiec: 104,76 zł brutto/dzień Sierpień: 100,00 zł brutto/dzień Dodatkowo 2 dni urlopu/miesiąc (w przypadku niewykorzystania wypłacany jest ekwiwalent) Zapewniamy nocleg bez wyżywienia. WIĘCEJ INFORMACJI: KAPIELISKA@SPORTGDANSK.PL Terminy spotkań (Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29) 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 16:00 26 kwietnia 2017 r. o godzinie 16:00 10 maja 2017 r. o godzinie 16:00 24 maja 2017 r. o godzinie 16:00 7 czerwca 2017 r. o godzinie 16:00 14 czerwca 2017 r. o godzinie 16:00 Wymagane dokumenty: • CV i list motywacyjny • kopia dowodu osobistego • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie: - kopia zaświadczenia MSW o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych (w przypadku osób, które ukończyły kurs ratownika przed 2011 rokiem: kopia potwierdzenia uprawnień z legitymacji WOPR) - kopia certyfikatu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) - kopia legitymacji członkowskiej lub inny dokument potwierdzający przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego - kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy na stanowisku ratownika (minimum 100 h na akwenie otwartym) - kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (np. patent sternika motorowodnego, żeglarza, nurka) - oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania na stronie sportgdansk.pl)
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm