Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Dariusz K


Wpis aktualny Rafał Chojecki


Wpis aktualny Eugeniusz Sokołów


Wpis aktualny Adam Skiermunt


Wpis aktualny Marcin Szwed


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan FollendorfDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1670
z dnia 2017-03-03

Osłoszenie wystawione przez:

Gdaski Ośrodek Sportu

e-mail: kapieliska@sportgdansk.plMiejsce pracy: Gdańsk

Termin pracy: 22.06.2017-31.08.2017

Proponowane wynagrodzenie: 2200zł brutto / msc

Pozostałe informacje: Zatrudnimy ratowników wodnych do pracy na Gdańskich Kąpieliskach! Oferujemy umowę o pracę na etat (lub pół etatu) w okresie lipiec-sierpień 2016. Wynagrodzenie: 2200 zł brutto/miesiąc (21 dni pracy w lipcu oraz 22 dni pracy w sierpniu). Przewidywana jest dodatkowa premia. Lipiec: 104,76 zł brutto/dzień Sierpień: 100,00 zł brutto/dzień Dodatkowo 2 dni urlopu/miesiąc (w przypadku niewykorzystania wypłacany jest ekwiwalent) Zapewniamy nocleg bez wyżywienia. WIĘCEJ INFORMACJI: KAPIELISKA@SPORTGDANSK.PL Terminy spotkań (Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29) 12 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:00 26 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:00 10 maja 2016 r. o godzinie 16:00 24 maja 2016 r. o godzinie 16:00 7 czerwca 2016 r. o godzinie 16:00 14 czerwca 2016 r. o godzinie 16:00 Wymagane dokumenty: • CV i list motywacyjny • kopia dowodu osobistego • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie: - kopia zaświadczenia MSW o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych (w przypadku osób, które ukończyły kurs ratownika przed 2011 rokiem: kopia potwierdzenia uprawnień z legitymacji WOPR) - kopia certyfikatu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) - kopia legitymacji członkowskiej lub inny dokument potwierdzający przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego - kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy na stanowisku ratownika (minimum 100 h na akwenie otwartym) - kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (np. patent sternika motorowodnego, żeglarza, nurka) - oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania na stronie sportgdansk.pl)
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm