Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1664
z dnia 2017-02-15

Osłoszenie wystawione przez:

Marcin

e-mail: wopr.mierzeja@gmail.com
telefon: -


Miejsce pracy: Stegna,Sztutowo,Jantar,Mikoszewo i okolice

Termin pracy: Sezonowa

Proponowane wynagrodzenie: Do uzgodnienia

Pozostałe informacje: Witam w raz z moim koleg? jak co roku podejmiemy si? zabespieczania koloni na otwartych k?pieliskach w naszej okolicy. Od 1 czerwca do ko?ca wrzesnia jeste?my do pa?stwa dyspozycji. Posiadamy doswiadczeniem w pracy z dzie?mi. Podejmiemy si? rowniez indywidualnych nauk plywania. Kontakt z nami mo?liwy tylko za po?rednictwem poczty elektronicznej gdzie podamy wi?cej informacji. Swoje pytania i w?tpliwo?ci prosz? kierowa? na e-mail wopr.mierzeja@gmail.com PS. Jeste?my otwarci równie? na inne propozycje wspó?pracy
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm