Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1656
z dnia 2017-01-30

Osłoszenie wystawione przez:

Euro-Hotele Sp.zo.o.

e-mail: katarzyna.zarzycka@hilton.com
telefon: 606718926


Miejsce pracy: Kraków

Termin pracy: Praca w Hotelu

Proponowane wynagrodzenie: 11netto

Pozostałe informacje: Ratownik Wodny w hotelu 4****DoubleTree by Hilton Kraków Opis stanowiska: nadzór i dbanie o bezpiecze?stwo osób korzystaj?cych z basenu  uczestnictwo w akcjach ratunkowych, udzielanie pierwszej pomocy  dbanie o sprz?t wodny i urz?dzenia  przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecze?stwa  egzekwowanie przestrzegania regulaminów obowi?zuj?cych na terenie hotelu  dbanie o czysto?? basenu, oraz otoczenia w trakcie pe?nienia s?u?by Wymagania:  uprawnienia ratownika wodnego  uko?czony kurs pierwszej pomocy kwalifikowanej (KPP)  dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym  przynale?no?? do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego  uko?czony osiemnasty rok ?ycia  sumienno??, rzetelno?? w wykonywaniu obowi?zków  wysoka kultura osobista  j?zyk angielski- mile widziany Oferujemy: Umow? zlecenie obiady pracownicze komfortowe warunki pracy w 4* hotelu prac? w systemie 2-zmianowym
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm