Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Dominik SzymczakDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1653
z dnia 2017-01-27

Osłoszenie wystawione przez:

SCSAW

e-mail: mczubaszek@aktywnawarszawa.waw.plMiejsce pracy: Warszawa

Termin pracy: 01.02.2017Pozostałe informacje: Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku 1) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, 2) pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stała kontrola powierzchni wody, 3) bieżąca kontrola stanu wyposażenia apteczki pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dat ważności zawartych w niej środków medycznych, 4) bieżąca kontrola stanu technicznego i umiejscowienie sprzętu ratowniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób korzystających i kąpiących się, a w razie potrzeby wyłączenie określonych obszarów pływalni, 6) obecność w godzinach dyżuru na hali basenowej i ciągła obserwacja lustra wody oraz osób kąpiących się pod kątem bezpieczeństwa, 7) natychmiastowe reagowanie na każdy sygnał wezwania pomocy i podejmowania akcji ratunkowej, 8) bieżące sprawdzanie i oczyszczanie powierzchni wody oraz dna niecki z wszelkich nieczystości i przedmiotów, aby utrzymać czystość płyty basenowej zgodnie z wymaganiami sanitarnymi oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami, 9) prowadzenie dziennika pracy oraz rejestrowanie zaistniałych wypadków i monitorowanie zużycia środków medycznych oraz kontrola paramentów wody i powietrza, 10) wypraszanie wszystkich osób, którzy przebywają na hali basenowej bez stroju kąpielowego z wyjątkiem opiekunów i instruktorów grup zorganizowanych korzystających z obiektu zgodnie z harmonogramem, 11) współpraca z opiekunami grup oraz instruktorami prowadzącymi zajęcia na pływalni pod kątem bezpieczeństwa uczestników zajęć, 12) dbanie o porządek, czystość i estetykę stanowiska ratowniczego na płycie basenowej umowa o pracę, wymiar czasu pracy 100%, praca w systemie równoważnym
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm