Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Patrycja Matuszewska


Wpis aktualny Samuel


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni Szymon Kowol


Wpis nie potwierdzony 14 dni Filip Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia PichnarDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1653
z dnia 2017-01-27

Osłoszenie wystawione przez:

SCSAW

e-mail: mczubaszek@aktywnawarszawa.waw.plMiejsce pracy: Warszawa

Termin pracy: 01.02.2017Pozostałe informacje: Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku 1) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, 2) pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stała kontrola powierzchni wody, 3) bieżąca kontrola stanu wyposażenia apteczki pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dat ważności zawartych w niej środków medycznych, 4) bieżąca kontrola stanu technicznego i umiejscowienie sprzętu ratowniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób korzystających i kąpiących się, a w razie potrzeby wyłączenie określonych obszarów pływalni, 6) obecność w godzinach dyżuru na hali basenowej i ciągła obserwacja lustra wody oraz osób kąpiących się pod kątem bezpieczeństwa, 7) natychmiastowe reagowanie na każdy sygnał wezwania pomocy i podejmowania akcji ratunkowej, 8) bieżące sprawdzanie i oczyszczanie powierzchni wody oraz dna niecki z wszelkich nieczystości i przedmiotów, aby utrzymać czystość płyty basenowej zgodnie z wymaganiami sanitarnymi oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami, 9) prowadzenie dziennika pracy oraz rejestrowanie zaistniałych wypadków i monitorowanie zużycia środków medycznych oraz kontrola paramentów wody i powietrza, 10) wypraszanie wszystkich osób, którzy przebywają na hali basenowej bez stroju kąpielowego z wyjątkiem opiekunów i instruktorów grup zorganizowanych korzystających z obiektu zgodnie z harmonogramem, 11) współpraca z opiekunami grup oraz instruktorami prowadzącymi zajęcia na pływalni pod kątem bezpieczeństwa uczestników zajęć, 12) dbanie o porządek, czystość i estetykę stanowiska ratowniczego na płycie basenowej umowa o pracę, wymiar czasu pracy 100%, praca w systemie równoważnym
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm