Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1639
z dnia 2016-10-14

Osłoszenie wystawione przez:

High Sierra Pools

e-mail: malgosia@highsierrapools.com
telefon: 48691929136


Miejsce pracy: USA

Termin pracy: 01.06.2017 - 07.09.2017Pozostałe informacje: Jeste? studentem? Jeste? odwa?ny i nie boisz si? nowych wyzwa?? Chcesz podró?owa? i zwiedza? ?wiat? Chcesz prze?y? wakacje ?ycia, a przy okazji zarobi?? Je?li na wszystkie te pytania odpowiedzia?e? tak, to ?wietnie trafi?e?! Z nasz? pomoc? mo?esz wyjecha? do USA i zrealizowa? swoje marzenia! OFERUJEMY prac? na stanowisku ratownika wodnego na basenach. KRYTERIA: * umiej?tno?? p?ywania (certyfikaty nie s? wymagane) * j?zyk angielski na poziomie komunikatywnym * op?ata biletów i programu
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm