Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1625
z dnia 2016-08-21

Osłoszenie wystawione przez:

WOPR.WOJ.Zachodniopomorskiego

e-mail: ratownicy.miedzyzdroje@gmail.com
telefon: 519721093


Miejsce pracy: Mi?dzyzdroje

Termin pracy: 1.09 do 15.09

Proponowane wynagrodzenie: 1000--1500 z?

Pozostałe informacje: Zachodniopomorskiego poszukuj osób ch?tnych do pracy na k?pielisku Morskim w Mi?dzyzdrojach.Posiadaj?cych aktualne uprawnienia i stopie? ratownika zawodowego. Zapewniamy odzie? ratownicz?, nocleg, wy?ywienie. Wynagrodzenie uzale?nione od do?wiadczenia i kwalifikacji zawodowych. W trakcie sezonu b?dziemy prowadzili kursy szkoleniowe min. sternika, ratownika morskiego. Istnieje tak?e mo?liwo?? odbycia sta?u ratowniczego. Osoby zainteresowane prosimy o przesy?anie CV wraz z skanami uprawnie? ratowniczych na adres e-mail ratownicy.miedzyzdroje@gmail.com
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm