Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1591
z dnia 2016-07-02

Osłoszenie wystawione przez:

Roman

e-mail: arena@holidaycamping.pl
telefon: 606485217


Miejsce pracy: ?azy

Termin pracy: lipiec-koniec sierpniaPozostałe informacje: Praca sezonowa na stanowisko Ratownika WOPR w O?rodku Wypoczynkowym "Holiday Camping Resort " w miejscowo?ci ?azy nad morzem http://holidaycamping.pl. Zatrudnienie od zaraz do ko?ca sierpnia. Praca na Basenie lub Aquaparku. Oferujemy: - umow? zlecenie, - bardzo atrakcyjne warunki p?acowe, - wy?ywienie przez ca?y okres pracy, - mo?liwo?? zakwaterowania, - prac? w m?odym zespole, - doskona?? atmosfer?. Wymagania: - do?wiadczenie na stanowisku ratownika Wopr, - zaanga?owanie w wykonywan? prac?, - pozytywne nastawienie, - odpowiednie podej?cie do go?ci, - umiej?tno?? udzielenia pierwszej pomocy, - kontrola stanu urz?dze? uzdatniania wody, - czuwanie nad bezpiecze?stwem osób przebywaj?cych na terenie basenu, - utrzymanie czysto?ci na terenie basenu, - posiadanie uprawnie? Ratownika Wopr, - za?wiadczenie o uko?czeniu kursu w zakresie KPP.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm