Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Patrycja Matuszewska


Wpis aktualny Samuel


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni Szymon Kowol


Wpis nie potwierdzony 14 dni Filip Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia PichnarDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1582
z dnia 2016-06-28

Osłoszenie wystawione przez:

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

e-mail: dwd.wygonin@powiatkoscierski.pl
telefon: 058/687-63-67


Miejsce pracy: Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

Termin pracy: 07.07 - 31.07.2016

Proponowane wynagrodzenie: 2600zł brutto

Pozostałe informacje: Wymagania formalne: - przesłanie cv, - skan kursu potwierdzającego kwalifikacje, - aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych bądź zaświadczenie lekarskie, Zakres obowiązków ratownika: - nadzór nad kąpielą dzieci w wyznaczonym miejscu (średnio ok. 2 godz. dziennie) w pobliskim jeziorze, - obsługa sprzętu dyskotekowego, współpraca z animatorem w realizacji programu kolonijnego. Wyżywienie, zakwaterowanie gratis.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm