Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1569
z dnia 2016-06-23

Osłoszenie wystawione przez:

O?rodek

e-mail: poddabie2016@gmail.com
telefon: 663670703


Miejsce pracy: Podd?bie

Termin pracy: 01.07-20.08.2016Pozostałe informacje: Poszukujemy ratowników przy zabezpieczaniu k?pieli dzieci i m?odzie?y przebywaj?cych na koloniach w o?rodku nad morzem, w miejscowo?ci Podd?bie. Wymagania: - uko?czone 18 lat, - uprawnienia Ratownika WOPR, Ratownika Wodnego WOPR, Ratownika Wodnego WOPR Morskiego, uko?czony kurs pierwszej pomocy KPP, Gwarantujemy zakwaterowanie i wy?ywienie. Praca w miesi?cu lipiec-sierpie?.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm