Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1554
z dnia 2016-06-18

Osłoszenie wystawione przez:

WSR

e-mail: wsr.praca@gmail.com
telefon: 668677458 / 794748297


Miejsce pracy: ?ód?

Termin pracy: 25.06.2016 - 31.08.2016

Proponowane wynagrodzenie: od 3472 z? - 3968 z?

Pozostałe informacje: Poszukujemy Ratowników Wodnych na p?ywalnie letnie w ?odzi. P?ywalnia „Wodny Raj”, przy ul. Wiernej Rzeki 2 oraz P?ywalnia „Promienistych”, przy ul. G?owackiego 10/12. Praca od 25.06.2016 r. do 31.08.2018 r. w godz. 10:00 - 18:00 z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 20:00. Wynagrodzenie 3472 z? - 3968 z? brutto miesi?cznie (lub wi?cej w przypadku wyd?u?enia pracy do godz. 20:00). Umowa zlecenie. Zapewniamy odzie? ratownicz? oraz wod? mineraln?. Pierwsze?stwo w zatrudnieniu b?d? mia?y osoby z mo?liwo?ci? pracy przez ca?y sezon. Osoby zainteresowane proszone s? o przes?anie kopii posiadanych uprawnie?. Mo?liwe zakwaterowanie bez ?adnych dop?at. e-mail wsr.praca@gmail.com
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm