Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1513
z dnia 2016-06-02

Osłoszenie wystawione przez:

Biuro Turystyki Wiking

e-mail: biuro@wikingsport.pl
telefon: 608477748


Miejsce pracy: Bory Tucholskie, Mazury

Termin pracy: lipiec-sierpie?

Proponowane wynagrodzenie: 2500-3500

Pozostałe informacje: Poszukujemy ratowników oraz instruktorów rekreacji ruchowej do obs?ugi tygodniowych sp?ywów kajakowych. Zg?oszenia biuro@wikingsport.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm