Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1503
z dnia 2016-05-31

Osłoszenie wystawione przez:

Wodna S?u?ba Ratownicza

e-mail: wsr.praca@gmail.com
telefon: 794 748 297 / 668 677 458


Miejsce pracy: ?ód?

Termin pracy: 25.06.2016 - 31.08.2016

Proponowane wynagrodzenie: 14-16 z? brutto /h

Pozostałe informacje: Poszukujemy Ratowników Wodnych na p?ywalnie letnie oraz miejsca przeznaczone do k?pieli w ?odzi. 1.P?ywalnia „Wodny Raj”, przy ul. Wiernej Rzeki 2. 2.P?ywalnia „Promienistych”, przy ul. G?owackiego 10/12. 3.Obiekt rekreacyjny „Stawy Jana”, przy ul. Rzgowskiej 247. 4.Obiekt rekreacyjny „Arturówek”, przy ul. Skrzydlatej 75. Praca od 25.06.2016 r. do 31.08.2018 r. w godz. 10:00 - 18:00 z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 20:00. Wynagrodzenie 14 - 16 z?/h brutto. Umowa zlecenie. Zapewniamy odzie? ratownicz? oraz wod? mineraln?. Pierwsze?stwo w zatrudnieniu b?d? mia?y osoby z mo?liwo?ci? pracy przez ca?y sezon. Osoby zainteresowane proszone s? o przes?anie kopii posiadanych uprawnie? oraz wskazania propozycji obiektu. e-mail wsr.praca@gmail.com
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm