Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 149
z dnia 2007-06-26

Osłoszenie wystawione przez:

Urz?d Miasta Zielonka

e-mail: um@zielonka.pl
telefon: 761 39 19 / 501 265 373


Miejsce pracy: Zielonka( k. Warszawy)

Termin pracy: 1 lipca- 5 sierpnia

Proponowane wynagrodzenie: do uzgodnienia

Pozostałe informacje: Zatrudnimy ratowników na stanowiska: ratownik wodny i m?odszy ratownik na prowizorycznym k?pielisku "Glinianki"; zapewniamy niezb?dny sprz?t i wyposa?enie;praca odbywa? si? b?dzie w ka?dy dzie? w tyg niezale?nie od warunków pogodowych, w godz 10-18;osoby zainteresowane prosimy o przes?anie oferty pracy wraz z proponowanym wynagrodzeniem za jedn? godz pracy; nie zapewniamy noclegu i wy?ywienia
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm