Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1481
z dnia 2016-05-15

Osłoszenie wystawione przez:

S?upskie WOPR

e-mail: praca@wopr.slupsk.pl
telefon: 59/843-17-08, 669-548-445


Miejsce pracy: Ustka, Rowy, Podd?bie, D?bina, Czo?pino

Termin pracy: 01.07-31.08.2016

Proponowane wynagrodzenie: 2800,00-3200,00

Pozostałe informacje: Zatrudnimy ratowników wodnych oraz sterników w sezonie 2016 w miejscowo?ciach Ustka, Rowy, Podd?bie, D?bina i Czo?pino. Zapewniamy zakwaterowanie, obiad, ubranie oraz wod? do picia. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie z wynagrodzeniem 2800,00 z? ratownik wodny, 3200,00 z? starszy wie?y. Szczegó?owe informacje oraz formularz zg?oszeniowy na www.wopr.slupsk.pl. Wi?cej informacji pod nr tel. 669-548-445 lub 59/843-17-08
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm