Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1478
z dnia 2016-05-14

Osłoszenie wystawione przez:

Micha?

e-mail: panmino@gmail.com
telefon: 63783810


Miejsce pracy: Cz?stochowa i okolice

Termin pracy: maj-wrzesie? 2016Pozostałe informacje: Poszukujemy ratowników do obs?ugi sp?ywów kajakowych, praca g?ównie w weekendy.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm