Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1469
z dnia 2016-05-10

Osłoszenie wystawione przez:

Urząd Miejski w Barczewie

e-mail: sport@barczewo.plMiejsce pracy: Zalesie k. Barczewa

Termin pracy: 01.07.2016 - 31.08.2016

Proponowane wynagrodzenie: 4000 brutto

Pozostałe informacje: Gmina Barczewo poszukuje ratowników wodnych. Poniżej informacje dotyczące oferty pracy oraz wymagań dotyczących kandydatów: Ratownik plaży miejskiej w Zalesiu Ilość stanowisk: 2 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Wynagrodzenie: 4000 zł brutto/miesięcznie Termin pracy: od 01.07.2015r. do 31.08.2015r. od wtorku do niedzieli Miejsce pracy: Plaża Miejska w Zalesiu, Gmina Barczewo Nie zapewniamy noclegu oraz wyżywienia 1. Wymagania niezbędne: • wiek: ukończone 18 lat; • umiejętność pracy w zespole; • posiadanie stopnia ratownika wodnego WOPR; • ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika; • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika; 2. Wymagania dodatkowe: • samodzielność, • wysoka kultura osobista, • komunikatywność, • umiejętność pracy w zespole 3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku: • stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, • kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się, • kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać, • wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych • sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy, • reagowanie na wszystkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska lub pływalni, • codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby – przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności, • oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszystkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek, • bieżące prowadzenie dziennika pracy. 4. Wymagane dokumenty: • legitymacja ratownika WOPR z aktualnymi wpisami i opłatami, • zaświadczenie lekarskie o możliwości pracy jako ratownik wodny, • dowód osobisty (w przypadku braku dowodu nr PESEL), • adres Urzędu Skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania, • studenci i uczniowie – ważna legitymacja studencka lub szkolna, • ksero KPP bądź wpis do książeczki WOPR.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm