Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Jan Follendorf


Wpis aktualny Witosław Skoroszewski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny Kamil Zbaradzki


Wpis nie potwierdzony 14 dni STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis nie potwierdzony 14 dni STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis nie potwierdzony 14 dni Rafał Bugdol


Wpis nie potwierdzony 14 dni Aleksandra Kuczyńska


Wpis nie potwierdzony 14 dni Michał Dmytrow


Wpis nie potwierdzony 14 dni Piotr Romański


Wpis nie potwierdzony 14 dni MARZENA FOLTYNDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1469
z dnia 2016-05-10

Osłoszenie wystawione przez:

Urząd Miejski w Barczewie

e-mail: sport@barczewo.plMiejsce pracy: Zalesie k. Barczewa

Termin pracy: 01.07.2016 - 31.08.2016

Proponowane wynagrodzenie: 4000 brutto

Pozostałe informacje: Gmina Barczewo poszukuje ratowników wodnych. Poniżej informacje dotyczące oferty pracy oraz wymagań dotyczących kandydatów: Ratownik plaży miejskiej w Zalesiu Ilość stanowisk: 2 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Wynagrodzenie: 4000 zł brutto/miesięcznie Termin pracy: od 01.07.2015r. do 31.08.2015r. od wtorku do niedzieli Miejsce pracy: Plaża Miejska w Zalesiu, Gmina Barczewo Nie zapewniamy noclegu oraz wyżywienia 1. Wymagania niezbędne: • wiek: ukończone 18 lat; • umiejętność pracy w zespole; • posiadanie stopnia ratownika wodnego WOPR; • ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika; • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika; 2. Wymagania dodatkowe: • samodzielność, • wysoka kultura osobista, • komunikatywność, • umiejętność pracy w zespole 3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku: • stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, • kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się, • kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać, • wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych • sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy, • reagowanie na wszystkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska lub pływalni, • codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby – przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności, • oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszystkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek, • bieżące prowadzenie dziennika pracy. 4. Wymagane dokumenty: • legitymacja ratownika WOPR z aktualnymi wpisami i opłatami, • zaświadczenie lekarskie o możliwości pracy jako ratownik wodny, • dowód osobisty (w przypadku braku dowodu nr PESEL), • adres Urzędu Skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania, • studenci i uczniowie – ważna legitymacja studencka lub szkolna, • ksero KPP bądź wpis do książeczki WOPR.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm