Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1454
z dnia 2016-04-25

Osłoszenie wystawione przez:

Wibor Ratownictwo Morskie

e-mail: ratownictwo_morskie@poczta.onet.pl
telefon: 600365582


Miejsce pracy: Dziwnów, Mi?dzywodzie

Termin pracy: 15.06 - 15.09.2016

Proponowane wynagrodzenie: Zale?ne od kwalifikacji.

Pozostałe informacje: Dodatkowo zapewniamy ca?odzienne wy?ywienie i zakwaterowanie oraz wod? mineraln?. Jest mo?liwo?? odbycia sta?u!
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm