Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1450
z dnia 2016-04-24

Osłoszenie wystawione przez:

ratownictwo wodne

e-mail: ratownictwowodne2016@gmail.comMiejsce pracy: Mrze?yno / Rogowo

Termin pracy: 25.06.2016 - 31.08.2016

Proponowane wynagrodzenie: od 1500 z? do 2200 z? do r?ki

Pozostałe informacje: Poszukujemy RATOWNIKÓW WODNYCH do pracy w Mrze?ynie i Rogowie w terminie od 25.06.2016 do 31.08.2016 ZAPEWNIAMY: - Zakwaterowanie (domki) - Pe?ne wy?ywienie (3 posi?ki) - Odzie? ratownicz? - Wod? mineraln? w pracy - Umowa zlecenie WYNAGRODZENIE: do ustalenia w zale?no?ci od do?wiadczenia. (w szczególno?ci do?wiadczenie nadmorskie) 1500 z? netto - podstawa dla ka?dego ratownika wodnego, do 700 z? netto - dodatek do podstawy za do?wiadczenie i pe?nion? funkcj? (ustalany indywidualnie) REKRUTACJA: OSOBY ZAINTERESOWANE PRAC?, PROSZONE S? O WYS?ANIE NA ADRES E-MAIL: (w tytule wiadomo?ci prosz? wpisa?: imi? i nazwisko oraz propozycje miejscowo?ci) ratownictwowodne2016@gmail.com 1. PROPOZYCJA MIEJSCOWO?CI. 2. PROPOZYCJI TERMINU PRACY. 3. DANYCH KONTAKTOWYCH (IMI?, NAZWISKO, DATA URODZENIA, TELEFON, ADRES DO KORESPONDENCJI) 4. INFORMACJI O ILO?CI PRZEPRACOWANYCH DNI NA PLA?Y W CHARAKTERZE RATOWNIKA WODNEGO (NA STANOWISKU RATOWNICZYM - NA WIE?Y) 5. INFORMACJI O DO?WIADCZENIU W PRACY NA ?RÓDL?DZIU (K?PIELISKA, P?YWALNIE ITD.) 6. MILE WIDZIANE SKANY POSIADANYCH UPRAWNIE?. OSOBY, KTÓRE ZOSTAN? ZAKWALIFIKOWANE DO PRACY O POWY?SZYM FAKCIE ZOSTAN? POINFORMOWANE TELEFONICZNIE LUB NA E-MAIL. WI?CEJ INFORMACJI POD ADRESEM E-MAIL ratownictwowodne2016@gmail.com
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm