Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Patrycja Matuszewska


Wpis aktualny Samuel


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni Szymon Kowol


Wpis nie potwierdzony 14 dni Filip Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia PichnarDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1444
z dnia 2016-04-15

Osłoszenie wystawione przez:

Śląskie WOPR

e-mail: biuro@slaskiewopr.pl
telefon: 500543210


Miejsce pracy: Mikołów Kąpielisko Letnie

Termin pracy: 24.06.2-16 do 31.08.2016

Proponowane wynagrodzenie: 1860,00 z brutto za 124 godziny dyżuru plus 14,00 zł brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dyżuru

Pozostałe informacje: Wynagrodzenie gwarantowane za 4 godziny dyżuru dziennie (1860,00 zł brutto), następnie jak kąpielisko jest otwarte (do 10 godzin dziennie) 14,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę dyżuru. Umowa zlecenie. Dla osób podpisujących umowę na cały sezon dodatkowa premia.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm