Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1436
z dnia 2016-04-06

Osłoszenie wystawione przez:

Time4work Sp. z o.o.

e-mail: info@time4work.pl
telefon: 501106424


Miejsce pracy: Ca?a polska

Termin pracy: 1.05.2016

Proponowane wynagrodzenie: do negocjacji w zale?no?ci od do?wiadczenia

Pozostałe informacje: Zakres obowi?zków: Pe?nienie dy?uru ratowniczego na kompleksie p?ywalni. Wymagania: -uprawnienia ratownika WOPR do samodzielnej pracy na p?ywalni (wa?na legitymacja). -j?zyk niemiecki - komunikatywny, j?zyk angielski - na plus. -wa?ne za?wiadczenie o uko?czeniu kursu KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY. -wa?na legitymacja cz?onka WOPR z po?wiadczeniem lekarskim o zdolno?ci do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy. -posiadanie wiedzy i umiej?tno?ci z zakresu ratownictwa i technik p?ywackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym. Rodzaj umowy: Umowa o prac? na czas okre?lony Wymiar etatu: 1.0 Data rozpocz?cia: 01.05.2016 Wynagrodzenie brutto(EURO): do negocjacji, w zale?no?ci od do?wiadczenia. Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy serwisu og?oszeniowego. Zespó? Time4work.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm