Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1391
z dnia 2015-10-19

Osłoszenie wystawione przez:

Koordynator ratowników wodnych

e-mail: labedzia.rescue@gmail.comMiejsce pracy: Centrum sportowo-rekreacyjne, ?ab?dzia 4, Lublin

Termin pracy: Od 1 listopada 2015 r.Pozostałe informacje: PRACA RATOWNIK WODNY REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W LUBLINIE Termin pracy: Od 1 listopada 2015 r. Miejsce: Centrum sportowo-rekreacyjne, ?ab?dzia 4, Lublin Opis stanowiska: sta?a obserwacja obszaru p?ywalni i podejmowanie akcji ratowniczej w nag?ych wypadkach, kontrola stanu urz?dze? oraz sprz?tu celem zapewnienia bezpiecze?stwa osób k?pi?cych si?, reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowi?zuj?cego na terenie p?ywalni i w wodzie. Wymagania: wa?ne uprawnienia do pracy jako ratownik wodny okre?lone w ustawie o bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240). (KPP, podbita ksi??eczka, zdolno?? do pracy. Oferujemy: prac? w m?odym zespole, elastyczne godziny, prac? w firmie o uznanej pozycji na rynku, szkolenia i mo?liwo?? rozwoju zawodowego. Wszystkie osoby zainteresowane og?oszeniem proszone s? o przes?anie CV na adres mailowy labedzia.rescue@gmail.com
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm