Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1363
z dnia 2015-07-28

Osłoszenie wystawione przez:

S?upskie WOPR

e-mail: praca@wopr.slupsk.pl
telefon: 598431708 lub 669 548 445


Miejsce pracy: Ustka, Rowy

Termin pracy: 01-31.08.2015

Proponowane wynagrodzenie: 2200-2400 z? brutto/miesi?c

Pozostałe informacje: Wymagania: *umiej?tno?? pracy w zespole, *do?wiadczenie w pracy nad morzem w charakterze ratownika wodnego, *posiadanie wa?nego za?wiadczenia o uko?czeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytu?u ratownika, *posiadanie uprawnie? ratownika wodnego, *uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym Zapewniamy: *Wy?ywienie (obiadokolacja), *Zakwaterowanie, *Strój ratowniczy*, Wynagrodzenie: Ratownik wodny: 2200,00-2400,00 PLN brutto / miesi?cznie (w zale?no?ci od do?wiadczenia i sta?u pracy) Osoby ch?tne prosimy o przesy?anie poda? (formularza dost?pnego na stronie www.wopr.slupsk.pl) na adres: praca@wopr.slupsk.pl, listownie b?d? osobi?cie do biura S?upskiego WOPR. Adres: S?upskie WOPR, ul. Szczeci?ska 99, 76-200 S?upsk. Szczegó?owe informacje pod nr tel. 59/843-17-08 lub 669 548 445
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm