Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1329
z dnia 2015-07-04

Osłoszenie wystawione przez:

Obóz harcerski ZHP

e-mail: j.ryszkiewicz@gmail.com
telefon: 666585088


Miejsce pracy: Radziochy, nad jez. Sarnowskim

Termin pracy: 11-30 lipca 2015r.

Proponowane wynagrodzenie: 1500z? netto

Pozostałe informacje: Pilnie szukamy osoby, która codziennie (o ile b?dzie ?adna pogoda) b?dzie nadzorowa? kilka tur k?pieli dzieci w jeziorze. Zale?y nam, ?eby osoba ta by?a tak?e otwarta na nieplanowe dzia?ania (nie b?d?ce w sta?ej kratce). Wymagamy: wszystkich tych niezb?dnych uprawnie?: uprawnienia ze starego systemu: ratownik wopr, ratownik wodny ?ródl?dowy + KPP uprawnienia z nowego systemu: stopie? zawodowy “ratownik wodny” zgodnie z najnowszym rozporz?dzeniem MSW + KPP Zapewniamy: - wynagrodzenie 1500z? netto(na umow? zlecenie) - wy?ywienie - zakwaterowanie pod namiotem wojskowym, na ?ó?ku "kanadyjka" - pi?kny las i jezioro - otwarto?? na wszelkie zg?aszane potrzeby - prac? w m?odym, super towarzystwie Obóz odbywa si? w dniach 11.07–30.07 w Radziochach, nad Jeziorem Sarnowskim, woj. kujawsko-pomorskie Mo?liwo?? dojazdu i powrotu z uczestnikami w autokarze z Warszawy. Prosimy wysy?a? cv na adres podany w kontakcie, a w razie dodatkowych pyta? dzwoni?: 666 585 088
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm