Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1319
z dnia 2015-06-30

Osłoszenie wystawione przez:

Marek Wasiak

e-mail: marek.wasiak@pgedystrybucja.pl
telefon: 603 973 971


Miejsce pracy: Chycina ko?o Mi?dzyrzecza

Termin pracy: (05.07-25.07)2015

Proponowane wynagrodzenie: do uagodnienia

Pozostałe informacje: Turnus zgrupowania obozów Hufca ?ód? – Górna. Do obowi?zków ratownika nale?y przygotowanie i nadzorowanie k?pieliska (sprawdzenie dna po zimie, za?a?enie bojek itp.), wyznaczenie grafiku korzystania z k?pieliska dla poszczególnych grup, uczestniczenie w wycieczkach kajakowych, przeprowadzenie dla kajakarzy szkolenia z wrzutem do wody). Dzieciaki nad jezioro przychodz? z opiekunami i oni pilnuj? dyscypliny podczas k?pieli. Wiek od 10-12 lat do 19.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm