Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1314
z dnia 2015-06-30

Osłoszenie wystawione przez:

Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w ?odzi

e-mail: a.wierzbowska@mosir.lodz.pl
telefon: 42 2721418


Miejsce pracy: ?ód?

Termin pracy: 01.07-30.08.2015

Proponowane wynagrodzenie: 14z? / netto

Pozostałe informacje: Ratownicy poszukiwani na p?ywalnie otwarte "Promieni?ci" i "Wodny Raj". CV (z klauzul? o przetwarzaniu danych osobowych) wraz z skanem dokumentów potwierdzaj?cych mo?liwo?? wykonywania pracy (min. tytu? Ratownika [praca pod nadzorem lub praca samodzielna], za?wiadczenie o uko?czeniu KPP, op?acenie sk?adek cz?onkowskich) prosimy przes?a? na adres a.wierzbowska@mosir.lodz.pl. Praca w ?odzi na terenie obiektów w godzinach 10 - 18. Kontakt telefoniczny w godzinach 8-16 od pn-pt.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm