Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1283
z dnia 2015-06-22

Osłoszenie wystawione przez:

S?upskie WOPR

e-mail: praca@wopr.slupsk.pl
telefon: 59/843-17-08 lub 669 548 445


Miejsce pracy: Rowy - Ratownik Medyczny

Termin pracy: 01.07-31.08.2015

Proponowane wynagrodzenie: 2400 z? brutto/mc

Pozostałe informacje: Wymagania: *umiej?tno?? pracy w zespole, *dyplom uko?czenia studiów wy?szych na kierunku ratownictwo medyczne. Zapewniamy: *Wy?ywienie (obiadokolacja), *Zakwaterowanie, *Strój Mo?liwe okresy zatrudnienia z podzia?em na miesi?ce: *lipiec (od 1 do 31 lipca) *sierpie? (od 1 do 31 sierpnia. Okresy mo?na ??czy?. Pierwsze?stwo w zatrudnieniu maj? osoby deklaruj?ce ch?? zatrudnienia przez dwa miesi?ce. Osoby ch?tne prosimy o przesy?anie poda? (formularza dost?pnego na stronie www.wopr.slupsk.pl) na adres: praca@wopr.slupsk.pl, listownie b?d? osobi?cie do biura S?upskiego WOPR. Adres: S?upskie WOPR, ul. Szczeci?ska 99, 76-200 S?upsk.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm