Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1256
z dnia 2015-06-11

Osłoszenie wystawione przez:

O?rodek Integracji M?odzie?y PILICA

e-mail: pilica@ymca.pl
telefon: 665990308


Miejsce pracy: Kurn?dz nad Pilic? k. Sulejowa, woj. ?ódzkie

Termin pracy: 28 czerwca - 31 sierpnia 2015

Proponowane wynagrodzenie: umowa zlecenie, do uzgodnienia

Pozostałe informacje: Pozosta?e informacje: Praca w miejscu wykorzystywanym do k?pieli na rzece Pilicy, nadzorowane w zakresie czysto?ci wody przez SANEPID. Istnieje mo?liwo?? zabrania ze sob? osoby towarzysz?cej. Zapewniamy zakwaterowanie, wy?ywienie, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. Mile widziany instruktor harcerski. Mo?liwa wspó?praca d?ugoterminowa, równie? w zakresie wykraczaj?cym poza opiek? ratownicz?.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm