Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Marcin Szwed


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Rafał ChojeckiDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1253
z dnia 2015-06-11

Osłoszenie wystawione przez:

Słupskie WOPR

e-mail: biuro@wopr.slupsk.pl
telefon: 59/843-17-08 lub 669 548 445


Miejsce pracy: Ustka

Termin pracy: 15.06-15.09.2015

Proponowane wynagrodzenie: od 2200,00 zł

Pozostałe informacje: Wymagania: *umiejętność pracy w zespole, *doświadczenie w pracy nad morzem w charakterze ratownika wodnego, *posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, *posiadanie uprawnień ratownika wodnego, *uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym *w przypadku ratowników medycznych niezbędne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne. W przypadku składania aplikacji na stanowisko operatora skutera ratowniczego/operator łodzi IRB wymagane jest doświadczenie pracy nad morzem. Zapewniamy: *Wyżywienie (obiadokolacja), *Zakwaterowanie, *Strój ratowniczy*, Wynagrodzenie: Ratownik wodny: 2200,00 PLN brutto / miesięcznie (w zależności od doświadczenia i stażu pracy), *Ratownik wodny (starszy wieży): 2400,00 PLN brutto / miesięcznie, *Operator skutera ratowniczego: 2400,00 PLN brutto / miesięcznie, *Operator łodzi IRB: 2400,00 PLN brutto / miesięcznie, *Ratownik medyczny: 2400,00 PLN brutto / miesięcznie, Możliwe okresy zatrudnienia z podziałem na miesiące: *czerwiec (od 15 do 30 czerwca) *lipiec (od 1 do 31 lipca) *sierpień (od 1 do 31 sierpnia) *wrzesień (od 1 do 15 września) Okresy można łączyć. Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby deklarujące chęć zatrudnienia przez dwa miesiące. Osoby chętne prosimy o przesyłanie podań (formularza dostępnego na stronie www.wopr.slupsk.pl) na adres: praca@wopr.slupsk.pl, listownie bądź osobiście do biura Słupskiego WOPR. Adres: Słupskie WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm