Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1249
z dnia 2015-06-10

Osłoszenie wystawione przez:

O?rodek Wypoczynkowy "ZAWIATY"

e-mail: biuro@wopr.slupsk.pl
telefon: 783 753 783


Miejsce pracy: Czarna D?brówka - jezioro Jasie?

Termin pracy: 26.06-01.09.2015Pozostałe informacje: Zainteresowane osoby prosimy o przes?anie swojego CV pod adres: j.zieba@zawiaty.com Prosimy o dopisanie do aplikacji nast?puj?cej klauzuli: "Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" Wi?cej informacji: kontakt telefoniczny 783 753 783
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm