Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1237
z dnia 2015-06-05

Osłoszenie wystawione przez:

Roman

e-mail: martalesniarek77@interia.pl
telefon: 606485217


Miejsce pracy: ?azy

Termin pracy: czerwiec-wrzesie?Pozostałe informacje: Zatrudnimy na stanowisko do?wiadczonych i pracowitych ratowników w o?rodku wczasów rodzinnych w miejscowo?ci ?azy. Wymagania: wysoka dyscyplina pracy, sumienno??, pracowito??, odpowiedzialo??, umiej?tno?? pracy w zespole. Obowi?zki: - kontrola urz?dze? stacji uzdatniania wody oraz sprz?tu zapewniaj?cego bezpiecze?stwo osób przebywaj?cych na terenie p?ywalni - czuwanie nad bezpiecze?stwem osób korzystaj?cych z basenów -udzielanie pierwszej pomocy - bie??ce prowadzenie dziennika pracy oraz innych wymaganych dokumentów - utrzymanie czysto?ci na terenie basenu - posiadanie uprawnie? Ratownika Wodnego - za?wiadczenie o uko?czeniu kursu w zakresie KPP - mile widziane uprawnienia do prowadzenia nauki p?ywania. Praca codzienna w godz. 8.00 – 19.00. Zapewniamy zakwaterowanie i wy?ywienie. Wynagrodzenie adekwatne do stanowiska pracy. CV prosimy przesy?a? na adres e-mail lub kontakt telefoniczny.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm