Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1223
z dnia 2015-05-27

Osłoszenie wystawione przez:

WOPR Wielkopolska

e-mail: beszterda.wopr@gmail.com
telefon: 727 911 442


Miejsce pracy: Tarnowo Podgórne

Termin pracy: Od 29.05.15r

Proponowane wynagrodzenie: 15z? netto (14+1 premia)

Pozostałe informacje: PRACA DLA RATOWNIKÓW Pojawi?a si? mo?liwo?? podj?cia pracy na Tarnowskich Termach (Tarnowo Podgórne - Pozna?) Poszukujemy osób z uprawnieniami: - Ratownika Wodnego (zgodne z ustaw? MSW) - aktualnym KPP - wa?nymi badaniami lekarskimi (do podj?cia pracy w charakterze ratownika; lekarz rodzinny itd.) - uprawnieniem dodatkowym przydatnym w ratownictwie wodnym (patent lub szkolenie specjalistyczne (zapis z ustawy MSW) Oferujemy elastyczny zakres dni pracy do podj?cia. Praca w trybie dwóch zmian, przez 7 dni w tygodniu. Proponujemy najkorzystniejsze warunki finansowe! > W przypadku studentów 15z? NETTO (14z? + 1z? premii je?eli wszystkie obowi?zki zosta?y w?a?ciwie dopilnowane) Szybki dojazd z pozna?skich Ogrodów. WA?NE!!! LISTA KANDYDATÓW ZOSTANIE ZAMKNI?TA JUTRO (28.05) O GODZINIE 18:00 Wymagane dokumenty, czytelne skany: - uprawnie? ratownika zgodnych zgodnych z MSW - certyfikat KPP - potwierdzenie zdobytego uprawnienia - badania lekarskie (mo?e by? skan pisma, lub skan wpisu w legitymacji WOPR) Prosz? nadsy?a? na adres mailowy z og?oszenia. Ewentualne pytania pod numerem z og?oszenia. Mile widziani dyspozycyjni maturzy?ci. Zach?cam do udost?pniania informacji dalej. ?ukasz Beszterda
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm