Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1220
z dnia 2015-05-27

Osłoszenie wystawione przez:

Ratownictwo wodne

e-mail: ratownictwo.wodne.praca@gmail.comMiejsce pracy: Mrze?yno / Rogowo

Termin pracy: 27.06.2015 - 31.08.2015

Proponowane wynagrodzenie: 1300 - 2100 netto

Pozostałe informacje: Poszukujemy RATOWNIKÓW WODNYCH do pracy na k?pieliskach morskich w Mrze?ynie i Rogowie w terminie: od 27.06.2015 do 31.08.2015 ZAPEWNIAMY: - Zakwaterowanie (domki) w Mrze?ynie - Pe?ne wy?ywienie (3 posi?ki) - Odzie? ratownicz? - Wod? mineraln? w pracy WYNAGRODZENIE: do ustalenia w zale?no?ci od do?wiadczenia w pracy nad morzem (1300 z? netto - 2100 z? netto) PIERWSZE?STWO W ZATRUDNIENIU MAJ? OSOBY Z MO?LIWO?CI? PRACY PRZEZ PE?NE 2 MIESI?CE REKRUTACJA: OSOBY ZAINTERESOWANE PRAC?, PROSZONE S? O WYS?ANIE NA ADRES E-MAIL ratownictwo.wodne.praca@gmail.com : (w tytule wiadomo?ci prosz? wpisa?: imi? i nazwisko oraz propozycje miejscowo?ci) 1. CV 2. PROPOZYCJI TERMINU PRACY I PROPOZYCJI MIEJSCOWO?CI 3. SKANU ZA?WIADCZENIA O UKO?CZONYM KURSIE KPP 4. SKANU POSIADANEGO STOPNIA RATOWNICZEGO 5. INFORMACJI O ILO?CI PRZEPRACOWANYCH DNI NA K?PIELISKU MORSKIM W CHARAKTERZE RATOWNIKA WODNEGO OSOBY, KTÓRE ZOSTAN? ZAKWALIFIKOWANE DO PRACY O POWY?SZYM FAKCIE ZOSTAN? POINFORMOWANE TELEFONICZNIE LUB NA E-MAIL. WI?CEJ INFORMACJI POD ADRESEM E-MAIL: ratownictwo.wodne.praca@gmail.com
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm