Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 121
z dnia 2007-06-12

Osłoszenie wystawione przez:

Wibor - Ratownictwo Morskie

e-mail: ratownictwo_morskie@poczta.onet.pl
telefon: 698-573-711 lub 600-365-582


Miejsce pracy: K?pieliska morskie ogólnodost?pne - Dziwnów, Pobierowo, Pustkowo

Termin pracy: 24.06.07-15.09.07

Proponowane wynagrodzenie: Od 500z? dla m?odszego ratownika WOPR

Pozostałe informacje: Zapewniamy zakwaterowanie, wy?ywienie oraz ciekaw? prac? w mi?ej atmosferze. Mo?liwo?? doskonalenia umiej?tno?ci w zakresie BTLS, ALS, ATLS. Jest równie? mo?liwo?? odbycia sta?u (zapewniamy zakwaterowanie i wy?ywienie). Wiecej informacji pod nr. tel. 698-573-711 lub 600-365-582
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm